İş Analizi, Görev Tanımı ve Norm Kadro

 • Anket, gözlem ve/veya birebir görüşme yöntemleri ile iş analizi yapılması
 • İş analizi sonuçlarına göre iş büyüklüklerinin tespit edilmesi
 • Kademe yapısının kurulması
 • Görev tanımlarının hazırlanması
 • Ofis çalışanları için iş yükü analizi
 • Norm kadro analizi

İşe Alım ve Yetenek Kazanımı

 • İşveren Markası konumlandırması
 • Yetenek kazanımı süreç tasarımı
 • İşe alımda kullanılacak araç optimizasyonu
 • Üniversite etkinlikleri planlaması
 • Toplu işe alım programları ve staj programları
 • Kritik Pozisyonlar için pozisyon profilleme
 • Sosyal aktivite planlaması

Performans Yönetim Sistemi

 • Temel yetkinlikler ve davranış göstergelerinin belirlenmesi
 • Performans Değerlendirme Sisteminin hedef ve/veya yetkinlik bazlı kurgusu
 • Yıllık hedef belirleme (Şirket, Departman, Çalışan) sistematiğinin oluşturulması
 • Departman IPI’larının belirlenmesi
 • Prim sistem/uygulamalarının oluşturulması
 • Geri bildirim Kültürünün geliştirilmesi, Yönetici Geri bildirim Sisteminin Oluşturulması.

Yetenek Yönetimi ve Yedekleme Planlaması

 • Yetenek segmentasyonu araç ve metotlarının geliştirilmesi
 • Her bir kritik pozisyon için kısa, orta ve uzun vade yedekleme planlarının oluşturulması
 • Kariyer yollarının oluşturulması
 • Terfi politikası ve sisteminin oluşturulması
 • Çıkış süreçlerinin tasarlanması
 • Çıkış süreçlerindeki tutum ve davranış kodlarının oluşturulması.

Ücret ve Yan Haklar Yönetim Sistemi

 • Ücret Politikasının belirlenmesi
 • Yetenekleri kazandığımız ve kaybettiğimiz rakip firmalara göre konumlanacağımız piyasanın belirlenmesi
 • Şirketinizdeki pozisyonların ücret ve kademe yapılarının (iş değerleme) oluşturulması
 • Çalışanların belirlenen derece ve kademelerle eşleştirilmesi
 • Kademe bazlı ücret ve yan hak standartlarının oluşturulması
 • Ücret Artış Politikasının belirlenmesi
 • Rekabetçi ve Adil bir ücret sisteminin kurulması.

Öğrenme(Eğitim) ve Gelişim Sistemi

 • Yetenek veya potansiyel yeteneklerin gelişim planlarının yapılması, sonuçların izlenmesi ve ölçülme metodolojisinin oluşturulması
 • Gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarının tespit edilmesi
 • İç eğitim/eğitmen sistematiğinin oluşturulması
 • Gelişim ve öğrenme planlarının öğrenme tasarımına dönüştürülmesi
 • Eğitim ROI’sini takip edecek sistemin geliştirilmesi
 • Eğitim Etkinlik Değerlendirmesi (Eğitimle edinilen bilginin davranışa dönüşüp dönüşmediğini ölçümleme sisteminin geliştirilmesi).