Çalışanın Nabzı Sistemi

Çalışanlarınızın iş yerinizde kendilerine sağlanan tüm olanaklardan ve kendilerini etkileyen tüm uygulamalardan ne oranda memnun olduğunu ve iş yerinize olan bağlılığını ölçmemizi sağlayan Online bir Geri Bildirim ve Değerlendirme Platformudur.

Memnuniyet Ölçümü Neden Önemlidir?

 • Kurumun itibarını oluşturan en önemli paydaş çalışanlardır.
 • Yüksek çalışan memnuniyeti, işin/hizmetin kalitesine yansır ve çalışanın şirkete bağlılığını arttırarak çalışma veriminin yükselmesini sağlar.
 • Yatırımcı ve misafir memnuniyetini sürdürülebilir kılmanın en önemli yolu yüksek ve sürdürülebilir çalışan memnuniyetidir.

Elde Edilecek Faydalar Nelerdir?

 • Çalışanlarınızın firmaya ilişkin düşünce, istek ve beklentilerini anlamanızı sağlar.
 • Çalışanlarınızın daha iyi performans göstermelerinin önündeki engelleri fark etmenizi ve bu engelleri nasıl ortadan kaldırabileceğiniz konusunda çalışanlardan geri bildirim almanızı sağlar.
 • Çalışanlarınızın iş stresinin seviyesini anlamanızı sağlar.
 • Çalışanlarınızın iş ve özel yaşam dengesini ne oranda kurabildiklerini anlamanızı sağlar.
 • Kurumsal vizyon ve değerlerinizin çalışanlarınız tarafından ne seviyede benimsendiğini anlamanızı sağlar.
 • Firmanızda etkin kurum içi iletişimin olup olmadığını anlamanızı sağlar.
 • Alınan aksiyonların, verilen kararların, kurulan stratejilerin; bu stratejiyi, kararı ve aksiyonu uygulamaya alacak çalışanlarınızın üzerindeki etkisini anlamanızı sağlar.
 • Katılımcı yönetim anlayışını teşvik eder.

Neden Sürekli Ölçüm?

Çalışanın Nabzı sistemi ile;

 • Çalışanınızın iş yerinizdeki yaşam döngüsü boyunca deneyimlediği tüm konularla ilgili sürekli geri bildirim alabilirsiniz.
 • Düzenli alınan geri bildirimlerle hızlı ve çevik aksiyonlar alabilirsiniz.
 • Yapılan iyileştirme çalışmalarının ve alınan aksiyonların çalışanlar nezdinde nasıl bir etki oluşturduğunu düzenli olarak takip edebilirsiniz.
 • Memnuniyetsizlik ve verimsizliğe neden olan konuların zamanında tespit edilmesini ve sorun büyümeden müdahale edebilmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Bağımsız Bir Kuruluş?

 • Çalışan memnuniyeti anketlerinde çalışanların görüş ve düşüncelerini açık, net, şeffaf, tarafsız ve herhangi bir baskı altında kalmadan ifade etmeleri çalışmanın en önemli noktasıdır. Bu durum ancak Bağımsız kuruluşlar aracılığıyla sağlanabilmektedir.
 • Bilginin aktarılması ve verilerin yorumlanması sürecinde bağımsız bir araştırma kuruluşunun yer alması çalışmanın objektifliğini güçlendirecek ve farklı bakış açılarını ortaya sunabilme imkanını sağlayacaktır.
 • Çalışanlarınızın yüz yüze iken söylemedikleri memnuniyetsizlikler ancak Bağımsız kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen anketler ile gün yüzüne çıkmaktadır.
 • Çalışan memnuniyetsizliğine neden olan konuların önem ve aciliyet sırasını gerçekçi bir şekilde belirlemek için Bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen anketlere ihtiyaç vardır.
 • İnsan Kaynakları süreçlerinizin performansını doğru bir şekilde ölçüp, doğru kararlar alabilmek için Bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen anketlere ihtiyaç vardır.
 • Eğitim ihtiyaç analizi, süreç iyileştirme analizi vb. konulardaki faaliyetlere başlamadan önce gerçekçi veriler elde etmek için Bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen anketlere ihtiyaç vardır.

Sonuçları Nasıl Kullanabilirim?

Çalışanın Nabzı Sistemini kullanarak elde edeceğiniz sonuçlardan bazıları aşağıdadır.

 • Öncelikle odaklanacağınız iyileştirme alanlarını belirlemiş olursunuz.
 • Doğru yaptığınızı düşündüğünüz politika ve uygulamaları çalışan gözüyle değerlendirmiş olursunuz.
 • Hangi uygulamaları devam ettirmeliyim sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
 • Çalışan gözüyle ihtiyaç duyulan İK Politikalarının neler olduğunu tespit etmiş olursunuz.
 • Yapılan iyileştirmeleri, çalışanlardan alınan geri beslemeler ile ilişkilendirerek çalışanlara fikirlerinin ne kadar değerli olduğunu gösterilebilirsiniz.

Neden PATİKA ile Çalışmalıyım?

Çalışanın Nabzı Sistemimizi tercih etmeniz halinde aşağıdaki hizmetlerden faydalanabilecek siniz.

 • Sektör odaklı soru havuzu desteği ile anket sorularınızı kolayca oluşturabileceksiniz.
 • Sektör ortalamaları ile kendi sonuçlarınızı karşılaştırabilme imkanına sahip olacaksınız.
 • Detaylı ve ihtiyaca göre geliştirilen raporlamalar ile sonuçları tüm boyutları ile değerlendirebileceksiniz.
 • Sistemi kullandığınız sürece anket sonuçlarını daha önceki dönemler ile karşılaştırma imkanına sahip olabileceksiniz.
 • Tüm raporları size verilecek kullanıcı adı ve şifre ile internet üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde görüntüleme imkanına sahip olacaksınız.
 • Dağıt / Topla Yöntemi ile uygulanan anketlerde tüm çalışanlara sunum yapılarak sistemin anlatılması tarafımızdan sağlanacaktır.
 • İnternet üzerinden uygulanan anketlerde anket devam ettiği müddetçe ulaşmayan e-posta ya da SMS’ler için sürekli gönderim desteğine sahip olacaksınız.
 • İnternet üzerinden uygulanan anketlerde anket devam ettiği müddetçe doldurma oranları Departman bazlı olarak iş yeri ile paylaşılır. Böylelikle ankete katılımın en yüksek seviyede olması sağlanır.
 • Kullanıcı dostu ara yüzler ile çalışanlarınız anketlere mobil platformlardan kolayca erişebilirler.
 • İnternet üzerinden uygulanan anketlerde çalışanlarınız yarım bıraktıkları anketlere kaldıkları yerden devam edebilirler.

Nasıl Raporlar Alacağım?

Aşağıdaki tüm boyutlar segmentasyon analizi ile detaylı raporlar üretilecektir.

 • Departman
 • Memnuniyeti oluşturan tüm boyutlar (Ücret ve Yan Haklar, Çalışma Ortamı, Departman Yöneticisi vb.)
 • Yaş
 • Eğitim Durumu
 • Çalışma Tipi (Kadrolu, Mevsimlik, Stajyer vb.)
 • Kıdem
 • Cinsiyet
 • Pozisyon
 • Soru

Patika Kariyer İnsan Kaynakları A.Ş 14.12.2020-13.12.2023 iş kurumunun 11.12.2020 tarih ve 7396852 sayılı kararı uyarınca 1219  nolu belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınması yasaktır. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu Antalya İl Müdürlüğü: 0(242) 229 40 22